Esence Bohyně

Tantra se pro mě stala cestou k  Vyššímu vědomí a k pochopení sebe sama – své pravdy a přirozenosti. Dyvia

Čtyřdílný tantrický seminář Esence bohyně je seminář pro ženy, který Ti pomůže objevit a posílitTvůj potenciál ženy a spojit Těs Tvou silou v důležitých oblastechkaždodenního života.

Budeme se věnovat jednotlivým kvalitám ženství a rozvíjet je do jejich ryzosti a Tybudeš mít možnost poznat své skutečné já a otevřít se tak přijetí více lásky, extáze, vnitřní moudrosti a božskosti do svého života.

Budeme procházet hlubokým transformačním procesem pomocí starodávných meditací, spontánního tance, sdílení, posvátných rituálů, emočního uvolnění, dýchacích technik a technik na odblokování čaker a energie.

Tento cyklus 4 na sebe navazujících seminářů je vytvořený Ma Ananda Saritou, osvícenou tantrickou učitelkou, která žila 26 let v Osho komunitě, větší část z toho pod vedením samotného Osha. V českém jazyce Vás technikami provedou Saritiny žačky Vasudha a Divya, které samy prošly těmito semináři jako účastnice a díky tomu si uvědomily obrovský přínos tohoto semináře pro svůj život a nyní chtějí stejný prožitek umožnit i dalším ženám.

Cyklus Esence bohyně je velmi hluboký osobní rozvoj pro všechny ženy, bez ohledu na věk. Pořadí seminářů je navržené jako optimální cesta, ale je možné absolvovat moduly v libovolném pořadí, případně i jen některé z nich.

Více informací a přihlašování na

www.esence-bohyne.cz

“Být tím, čím opravdu jsme a stát se takovými, jakými jsme schopni se stát je skutečné naplnění života.”

Robert Louis Stevenson