Tantra

Co je to TANTRA?

„Všechno co dělá život krásným, všechno co dělá život bohatým, je Tantra. Je to určitý způsob vnímání života.“

Tantra je cestou osobnostního a duchovního růstu – cesta uvědomování si a léčení našich mentálních, energetických a psychických omezení a zranění, cesta osvobozování a uvolňování se do naší živosti a našeho plného energetického potenciálu. Je to silný transformační proces, který nás zve k přijetí naší podstaty, k nalezení hlubokého láskyplného vztahu sama k sobě, k uvědomění si krásy, hloubky a posvátnosti svého ženství.

Tantra je svoboda. Tantra přesahuje vnímání duality. Muž i žena jsou vnímáni jako jedinečné a rovnocenné bytosti. Tantra umožňuje zcela nový, přirozený a přitom jednoduchý pohled na život.

Tantra se opírá o ČAKROVÝ SYSTÉM sedmi energetických center těla - sedmi čaker. Čakry jsou energetická místa na těle, která se popisují jako rotující víry nebo kruhy. Díky těmto centrům proudí v našem těle energie, která je pro náš život důležitá.

Čakry vypadají jako lotosové květy, které jsou navlečené na páteři a spojené energetickými kanály. Pokud je některá čakra oslabena či v disharmonii, projevuje se to v našem životě negativním způsobem.

Energetickým probuzením či posílením dané čakry se zlepšuje daná oblast našeho života. Otevřením celého čakrového systému se otvíráme svému plnému potenciálu.

Ty jsi ta
která kráčí v kráse,
která tancuje s Isis, Paravati a Kálí,
která pozná bezpodmínečnou lásku
a nejhlubší vášeň.
Ty jsi ta která pozná extatické
spojení země a nebe,
a která drží osud lidstva ve svých rukách.
Ty jsi žena.
'Sarita'

Co je to Tantra masáž a jak probíhá?

Podstata ženy je velmi jemná a citlivá. Ve svém životě žena hledá plnou pozornost od muže, přijetí, a taky možnost otevřít se své sexualitě.

Tantra masáž pro ženy je léčivým vstupem do světa ženské sexuality, ženského potenciálu a pracuje se ženskou citlivou podstatou.

Ženské tělo je jako houba – vnímá a absorbuje do sebe všechny situace a prožitky, které jsou někdy i bolestné a zraňující. Ty se pak někde v těle shromažďují jako nevyjádřené negativní emoce, smutek nebo i vztek. Žena, která zadržuje tyto emoce, tím tlumí současně i vlastní potěšení. Potlačí bolest, ale spolu s tím musí nutně potlačit i radost a prožívání rozkoše. Naučily jsme se držet samy sebe pod kontrolou anebo se přizpůsobovat, být poslušné, plnit očekávání druhých nebo jsme byly zneužity.

Vědomé láskyplné doteky tantra masáže mohou pomoci všechny tyto pocity uvolnit.

Žena v průběhu tantra masáže vstupuje do svého potěšení, které je mimořádně léčivé. Tělo při láskyplném doteku začne vyplavovat hormony jako například oxytocin. Otevírají se emoce, které si žena potřebuje uvolnit a prožít. Prožitek se takto stává nejen léčivým ale i emocionálně silným. Tantra masáž pro ženy nechává ženskou sexuální energii plynout, nikam ji netlačí, protože plynutí je stav, který jediný je záměrem této masáže. Pro mnohé ženy je to naprosto nová zkušenost. Mohou se cítit bezpečně a zároveň otevřeně, uvolněně.

Intuitivní tantrická masáž

Je masáž bez předem dané struktury. Jedná se o Individuální cestu k vnitřním zdrojům síly a energie, k odstranění tělesných a psychických bloků a nalezení vnitřní harmonie a rovnováhy. Sezení je vždy individuální a řídí se vašimi potřebami a mou empatií a intuicí. K porozumění vaší situace využívám povídání či práci se sny, symboly či tarotové karty. V průběhu sezení vás pak čeká masáž s prvky tantry, šamanismu a taoismu. Budeme pracovat se základními tantrickými technikami – dotekem, dechem, hlasem, pohybem, uvolňováním se do energie, vizualizací a tantrickými rituály.

Masáž erotogenních zón

Tato masáž vychází z učení Dr. Petera Mandela, zakladatele Esogenické medicíny.  Jedná se o hodinovou masáž. Je to nádherný způsob, jak probudit erotogenní zóny po celém těle. Správným masírováním určitých bodů na těle dojde k aktivaci systému žláz s vnitřní sekrecí a následnému vylučování hormonu potěšení.  Díky této masáži, při které se nemusím nutně dotýkat genitálií, mohu otevřít tělo do takové míry, že můžete prožít dokonce i stavy celotělového orgasmu. Délka masáže  90 minut.

Masáž iniciace a integrace životních fází ženy

Tato masáž podporuje probuzení a integraci životních fází ženy na všech úrovních našeho bytí. Masáž je pro ženu velmi léčivá, neboť většina z nás nedostávala dostatečné množství doteku takovým způsobem, jakým bychom to potřebovaly v každé fázi stávání se a bytí ženou. Druh doteku a energie je během každé fáze masáže jiná, aby podpořila esence každé fáze. 1. fáze - mladá dospívající dívka v nás, 2.fáze - aktivace sexuálně probuzené ženy, 3.fáze - uctění ženy v rozkvětu, 4.fáze - uctění ženy v přechodu skrze menopauzu nebo menstruaci, 5.fáze - uctění moudré ženy, Délka masáže 90 minut.

Čakry a jejich harmonizace, probuzení Kundalini energie - léčení pozitivních pólů ženy

Prvních 6 čaker má v ženském a mužském těle opačnou polaritu. Pravdou je, že stačí otevřít svoje plusové čakry a ostatní se probudí automaticky. Pro nás ženy to jsou 2., 4. a 6. čakra, přičemž sedmá čakra je mimo dualitu.

Pomocí dechu a vizualizace vám pomohu se propojit s jednotlivými čakrami, a skrz jejich procítění, navnímání a porozumění je budeme posilovat a harmonizovat k získání vaší síly Shakti – zdravého, integrovaného sexuálního a emočního toku – k aktivaci energie Kundalini.

Cena za terapii (60min) je 1500 Kč
Chci se objednat

“Být tím, čím opravdu jsme a stát se takovými, jakými jsme schopni se stát je skutečné naplnění života.”

Robert Louis Stevenson