Astrologie

Před 20 lety jsem si nechala zpracovat svůj horoskop a hned napoprvé mě ohromilo, kolik informací jsem o sobě dostala. A časem prací na sobě skrz studium astrologie a astrologické konstelace,  jsem se začala rozpomínat více a více…má Duše se začala rozpomínat…a já jsem začala chápat sama sebe, svou cestu, důvod a poslání své reinkarnace. A právě toto uvědomění mi pomohlo vědomě obstát v těch největších zkouškách a spojit se se svou sílou. Divya

Astrologie je „Paní věda“, a je to už postarší dáma v letech neb její počátky se ztrácí v mlhách předchozích tisíciletí, protože až s vynálezem písma máme k dispozici záznamy, které se z nejstarších dob zachovaly především v oblasti Mezopotámie, později Egypta.

Už Hippokrates z Kosu (460-359př.Kr.) uznával astrologii. Je zaznamenán jeho aforismus „Člověk, který není obeznámen s astrologií si zasluhuje spíše označení blázna než lékaře.“ - z horoskopu narození lze poznat i zdravotní dispozice.

Na konci 17.století astrologie narazila na odpor a cenzuru a byla vykázána z oxfordské univerzity, posléze ze Sorbony a v Římě se papež chystal proti ní vydat bulu. Podobné zákazy byly brzy vyhlášeny po celé Evropě i v Čechách a astrologie se začínala stahovat do podzemí. Astrologie se dostala mimo zákon, když byl v Anglii v roce 1736 schválen zákon o čarodějnictví a v roce 1825 zákon o potulce, který zařadil astrology mezi darebáky a obejdy. Tento zákon byl rozhodujícím způsobem vyzkoušen, když významná astroložka Adamsová byla uvězněna pod záminkou pokoutného provozování nekalostí. I když Adamsová mohla vyváznout jen s malou pokutou, domáhala se soudního přelíčení. K soudu se dostavila vyzbrojena příručkami. Důkladně soudci vyložila principy astrologie, pak doložila její praktické využití tak, že interpretovala horoskop, ačkoliv nevěděla, čí je. Teprve potom se ukázalo, že šlo o soudcova syna. Na soudce Johna J. Freschiho výklad zapůsobil tak mocně, že důrazně rozhodl v její prospěch a svou promluvu zakončil slovy, že pozvedla astrologii na důstojné místo exaktní vědy. Průkopníkem astrologie na poli psychologie byl i švýcarský psycholog Carl Gustav Jung. Jung ve své praxi sestavoval horoskopy pacientů, aby mu pomáhaly při analýze.

 

Astrologie je jakási „charakteristika“ člověka v okamžiku jeho narození.

Duše čeká, až je hvězdná obloha nastavená tak, aby mohla vstoupit do reinkarnace. Aby došlo k propojení ducha a hmoty – vybere si datum, místo, přesnou hodinu zrození, a dokonce taky komu se zrodí – vybere si své rodiče.

A právě tato kvalita narození odpovídá našemu životnímu plánu osobnosti, který jsme si před zrozením připravili.

V horoskopu narození lze zjistit o nás vše - naše povahové rysy, náš vzhled i naše schopnosti. Lze také zjistit to, co si přinášíme z minulosti – naše bolesti, nevyřešené životní lekce a problémové stránky naší osobnosti, ale také naše dary, nadání a poznání, pro které si nyní můžeme sáhnout a zužitkovat je pro svůj růst.

V horoskopu máme předurčené osudové záležitosti, které musíme prožít. Ale neděsme se, není to žádné dogma – vlastní prací a vlastní snahou můžeme z vlastních nedostatků učinit přednosti a vyzrát.

Právě horoskop nám pomůže pochopit naše silné stránky a odhalit naše slabé stránky. Pomůže nám uvědomit si kým jsme a co se zde máme naučit, a tím nás odvrátí od zbytečného bloudění, tápání a prodlužování naší inkarnační cesty. Když poznáme, kdo jsme a kam jdeme, můžeme plně přijmout zodpovědnost za svůj život a ovlivnit intenzitu svého učebního plánu.

 

Astrologie pracuje se zvěrokruhem, což je 12 astrologických znamení – Beran, Býk Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář a Ryby). Tyto jednotlivá znamení odpovídají charakteristice přírodního cyklu přírody v daném období – jak se mění příroda, tak se mění i charakter člověka.

Dalším důležitým prvkem astrologie jsou planety. Planety lze rozdělit do 3 skupin. První skupinu tvoří Slunce, Luna, Merkur, Venuše, Mars – planety rychlé, planety osobní. Další planety Jupiter a Saturn mají již delší cyklus, a proto jsou považovány za planety společenské nebo generační. Uran, Neptun, Pluto jsou považovány za jakési transcendentní vyslance Galaxie v naší sluneční soustavě. Dále astrologie pracuje s různými asteroidy a planetkami – např. Chiron, Ceres, Pallas, Juno, Vesta a citlivými body – Lunární uzly, Lilith, Bod štěstí. Každá planeta zobrazuje určitý komplex znalostí. Důležitou složkou astrologie jsou tzv. Domy – je jich dvanáct a každý dům symbolizuje určité oblasti našeho života.

Znamení vypovídají o energii – Jak se to děje?

Planety zobrazují určitý komplex znalostí  – Co se děje?

Domy ukazují na oblast – Kde se to děje?

A to vše se děje uvnitř nás a vše dohromady vytváří naši osobnost.

Další nezbytnou složkou v astrologii jsou Živly (oheň, vzduch, voda, země – každý živel zobrazuje určitý temperament) a Aspekty, což jsou vztahy mezi určitými planetkami a citlivými body horoskopu. Důležité jsou tzv. hlavní aspekty (konjunkce, opozice kvadratura, trigon, sextil). Aspekty ukazují, jak jsou části naší osobnosti propojené – zda-li spolupracují nebo vytvářejí vnitřní napětí.

Astrologie nám také může pomoci objevit v jaké životní etapě se nyní nacházíme, a to pomocí tzv. tranzitů a progresí.

V horoskopu každého člověka je zapsána minulost, přítomnost a budoucnost.

Budoucnost si utváříme naší přítomností a vždy máme na vybranou. V přítomnosti a v bdělosti je naše největší síla. Pokud se necháme ovlivňovat negativními, mentálními programy, jsme jen loutkou osudu. Když znám samu sebe, potom vím co tvořím a k čemu to slouží.

Slunce v horoskopu představuje vědomí člověka, vědomí svého Já.

Co to je vědomí? Vědomí je to souhrn všech psychických a mentálních činností člověka. Zahrnuje vše, čemu právě věnujeme pozornost: vnímání, myšlení, cítění, vyjadřování, paměť, zkušenost, prožitek atd. a podle našeho vědomí se chováme a do jisté míry nás i řídí. A právě horoskop nabízí možnost poznání sama sebe ze širšího pohledu – každá planeta zobrazuje určitou část lidského vědomí. Vědomí je nesmrtelné a přenášíme si ho ze života do života. Na svět už přicházíme s nějakým vědomím, které však nemáme v mysli a je uloženo v nevědomí. Toto nevědomí představuje planeta Luna. A my během života se dostáváme do rozpomínání: Kdo jsem Já? Co mám tady tvořit? Jakým způsobem se realizuji v životě? Kde je můj talent? V čem je můj Potenciál?

Poznání sebe samých je naší základní prvotní potřebou.

Ohlédněte se za svou minulostí a všimněte si své výjimečnosti, co druhým lidem pozitivního přinášíte do života, jaký přinášíte dar, který rozdáváte dál? Poznejte sami sebe, spatřete hry svého nevědomí, které vás ovládají. Poznejte to, co odmítáte, schováváte a k čemu je potřeba velké odvahy.

Objevte důvěru odevzdat se životu, přijmout a užívat vše, co život přináší.

Život je jedno velké dobrodružství, které jste si naplánovali, jen si rozpomenout na ten plán.

Ráda budu s Vámi sdílet i Vaše dobrodružství.

“Být tím, čím opravdu jsme a stát se takovými, jakými jsme schopni se stát je skutečné naplnění života.”

Robert Louis Stevenson