Když jsem se prvně vnořila do této velmi jemné a zároveň velmi léčivé techniky, měla jsem pocit, jako bych se ponořila do moře, které jemně houpalo mým tělem. Vnímala jsem v sobě každý odliv a příliv, každou vlnu, každéšplouchnutí. Bylo to tak léčivé pro mé Tělo a Duši zároveň - uvolnění, plynutí, propojení, rozšíření. Vnímala jsem tu nekonečnou universální energii, jak proudí celým mým tělem, které oživuje a harmonizuje. Divya

 

Kořeny kraniosakrální terapie

sahají do starověkého Egypta. Lékařská věda ji pak rozvíjí již od konce 19. století, tedy více než 100 let. V České republice je rozšířena s příchodem 21. století. Vychází z lékařské vědy i ze znalostí východních medicín o energetickém fungování těla.

V roce 1874 Dr. Andrew Taylor Still – otec OSTEOPATIE (1828 – 1917)objevil vliv a vztah funkční anatomie na zdraví a funkci jedince. Uvědomil si, že zdraví je možné pouze tehdy, pokud všechny buňky a tkáně v těle pracují společně v harmonii. Pochopil, že lidské tělo se skládá z mnoha částí, které jsou v intimním vztahu a společně tvoří funkční jednotku jako celek, a že člověk je více než fyzické tělo. Měl vizi vzniku nového lékařského oboru, který uznává vztah mezi tělem, myslí, emocemi a Ducha jedince. Objevil, že má tu schopnost položit ruce na tělo svých pacientů, změnit fyziologii a vrátit zdraví.

Dr. William Garner Sutherland(1873 – 1954) – žák Dr.Stilla - byl první, kdo objevil pohmatem, že kosti lebky se pohybují. Sledoval, jak se chová centrální nervový systém mezi lebkou ( cranium ) a kostí křížovou ( sacrum ). Zjistil, že lebeční kosti nejsou ve skutečnosti srostlé a že se pohybují pomalým rytmickým pohybem. Tento pohyb nazval primární respirací - Dechem života. Životní síla, která tento dech uvádí do pohybu, prostupuje celé naše tělo - každá buňka následuje tento nepatrný pravidelný pohyb, který má svůj vlastní rytmus, nezávislý na dechu a tepu srdce. A právě tyto pohyby a rytmy umí terapeut vnímat skrze své citlivé ruce.

Co je to kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie (zkráceně kranio) je terapeutická metoda, která celostním a bezpečným přístupem pomáhá našemu systému najít cestu k rovnováze - tedy zpět ke zdraví. Je jemná, neinvazivní a přesto velmi léčivá.

Je metodou celostní péče o tělo i duši. Název této metody je odvozen ze slov Kranium = lebka a Sakrum = křížová kost (v pánevní oblasti kostry). Metoda je tedy postavena na znalosti anatomie lebky a sakrální oblasti a vyžaduje ze strany terapeuta schopnost pracovat dotekem tak, aby uvolnil a optimalizoval pohyb kraniální vlny v těle.

Využití kraniosakrální terapie

Zdravými je vyhledávaná pro svůj hluboce regenerativní účinek - vnitřní naladění do klidu a pohody, akdyž se chcete nechat opečovat na všech úrovních - od fyzického těla až po Duši.

Lidem se zdravotními obtížemi, ať už na fyzické úrovni nebo na duši, pomáhá na cestě k uzdravení anebo zmírnění obtíží; je doprovodnou léčbou přírodní i klasické medicíny. Při zdravotních potížích pomáhá ke zmírnění bolestí a chronických potíží pohybového ústrojí (při bolestech zad a degenerativních změnách páteře a kloubů), při problémech s čelistmi, dutinami, zrakem, sluchem a čichem,při bolestech hlavy, migrénách, k harmonizaci metabolismu, imunitního systému, při hormonální nerovnováze, při menstruačních problémech či při zažívacích potížích.

Pracuje s fyzickým tělem, ale má vynikající účinky na psychiku: deprese, úzkosti, pocity nenaplnění, prázdnoty, vyhoření, poruchy spánku, při stavech vyčerpanosti, poruchy podmíněné stresem a napětím, při léčení traumatu a posttraumatických syndromů, k rozpouštění emocionálních a fyzických šoků.

 

Jak probíhá kraniosakrální ošetření?

Před samotným ošetřením vedu s klientem rozhovor, abych zjistila klientův stav, fyzické nebo psychické potíže, prožitá traumata či záměr, se kterým na terapii přichází.

Poté přichází samotné ošetření na lehátku. Ošetření probíhá tak, že klient leží oblečen na lehátku v pohodlné poloze a já mu podle potřeby a po dohodě přikládá ruce na nebo pod tělo. Zůstávám s ním ve velmi lehkém a hranice respektujícím kontaktu.

Klient se pozvolna v klidu začíná uvolňovat a tím tělo může začít zpracovávat aktuální témata, které si samo určí. Samotné kranio se nesoustředí na diagnózu ani „problém“, ale pracuje s vnitřní moudrostí těla,tzv. „vrozeným plánem léčení“.

A jakmile se uvede celý systém do harmonie, zahájí se léčivé procesy. Ty se aktivují na všech úrovních – fyzické, psychické, emocionální i spirituální. Projevují se během ošetření například jako pocity chladu, tepla, brnění, tlaku, houpání, proudění v těle, rozšiřování do prostoru či jako nejrůznější emoce. Mohou se dostavit i velmi příjemné pocity vlastní neohraničenosti a spojení s jednotou, jaké můžete znát například z meditace. Klient se během ošetření dostává do stavu hluboké relaxace a tělo tak regeneruje své energetické zdroje. Někteří během ošetření i usnou. Na závěr má klient možnost si ještě chvíli odpočinout a nechat vše pozvolně doznít.

PROMLOUVÁNÍ K SRDCI -UVOLNĚNÍ PERIKARDIUM

Srdce je střed - centrum celého těla.  Srdce začíná fungovat už 17. až 18. den po početí, tím pádem srdce "vidělo" a "slyšelo" úplně všechno, co se nám v životě přihodilo a  stalo. Proto má v sobě toho mnoho uloženo, co nám chce sdělit. 

Veškeré trauma, které máme v sobě uloženo, se vztahuje k tomu, co se stalo srdci.

Když jsme velmi malí -  v těle maminky, malé miminka, jako malé děti, tak je naše srdce velmi zranitelné. Může být zraněno každou chvíli kýmkoliv a čímkoliv - rodiči, sourozenci, kamarády, učiteli, nepříjemnými situacemi..... Ale naštěstí příroda dala našemmu srdci osrdečník - perikardium - tlustou fasciovou tkáň -  membránu, která obklopuje každé srdce a ta je tak moc důležitá, že má dokonce svůj vlastní meridián.  A tato membrána od samého začátku života ví, co má dělat. Jejím úkolem je ochraňovat srdce, aby nebylo zraněno - abychom přežili. A zatímco srdce potřebuje čas, aby dospělo, osrdečník je schopen plně fungovat a dělat svou práci od samého začátku. A protože dělá svou práci co nejlépe, může někdy vytvořit takovou ochranu, že je silná jako např. dřevěný plot, cihlová zeď, drátěná košile, nedobytný středověký hrad, ocelový plát, to aby srdce nebylo zraněno. A někdy se osrdečník dokonce stane tak silným, že je jako betonová budova, aby nemohlo proniknout nic dovnitř, aby to neublížilo srdci, ale také ani nic ven. Samozřejmě srdce bude v bezpečí, ale potom v životě přijde chvíle kdy se staneme dospělými, máme svůj hlas a ten zesílil a stal se mocným, a naučili jsme se říkat ne, naučili jsme se nechat lidi ve vzdálenosti pokud je to potřeba, oči mohou být také tak silné, tak pronikavé, že i to samo o sobě stačí, aby si ostatní nechali od nás odstup, pokud je to potřeba. Ale potom zapomeneme a často vůbec nevíme, a děje se to téměř všem z nás, že náš  osrdečník je tak tlustý a začal být tak silný, že nevíme proč necítíme lásku, která nás obklopuje, radost a štěstí které nás obklopuje a necítíme samotný život.  A to potom, jeden z aspektů srdce, abychom dávali a přijímali lásku se stává nemožným a nemůžeme zůstat s někým, kdo nás miluje. A současně další aspekt srdce - aspekt proměny a transformace se stává nedosažitelným.

Potřebujeme se podívat na svůj osrdečník, poděkovat mu, promlouvat s ním, transformovat ho.

Tímto způsobem můžeme od základů proměnit svůj život. Je velmi cenné změnit způsobit jakým funguje srdce. Je mnohem snažší změnit otevřenost srdce, protože to, co se stalo, se stalo v minulosti, ale náš život je o tom, jak budeme fungovat v budoucnosti. Ale pokud je srdce stále zavřeno, je v kleci, budeme tím procházet také v budoucnosti. Otevření srdce nám dává příležitost transformovat cokoliv, co přijde do cesty - místo abychom utíkali, bojovali, zamrzli, tak to můžeme obejmout, strávit, přijmout, milovat a vyvíjet se a říct sobě a životu ANO.

A kranio je tady velkým pomocníkem a zprostředkovatelem. Děkuji Etienne ( Etienne Peirsman) za tuto cestu . 

 

 

JEMNÉ UVOLNĚNÍ STRESOVÝCH HORMONŮ V TĚLE

Stresová reakce, která nebyla plně vyjádřena, zůstává v našem těle jako zaseknutá energie ve formě stresových hormonů a negativně ovlivňuje náš život - poruchy spánku, poruchy soustředění, různé druhy napětí v těle. A právě cílem kraniosakrální terapie je zjistit, kde je tělesná energie blokována - kde jsou ty místa postižená stresem která mohou být v budoucnu místem zdravotních problémů. A můj terapeutický postup můžu přirovnat k silnčnímu provozu - vyhledávám zácpy a ty pak uvolňuji - v tom spočívá má práce. 

Kraniosakrální uvolnění alarmových systémů v těle - jemná práce s traumatem uloženém v těle - Každý ve svém životě zažil určité trauma. A když trauma není vyřešeno, pak se naše historie traumatu stane histerií - více o tom  přemýšlíme, a čím více o tom přemýšlíme, tím je trauma větší a větší. S tímto traumatem se dá vědomě pracovat skrz kraniosakrální uvolnění částí těla, kde je trauma uloženo - mozek, páteř, kostra, orgány, svaly, a tím dojde k uvolnění energie a příběh ztrácí pozornost. Člověk je svobodný - dosáhl neutrality - může aktivně tvořit svůj život. 

Energetické uvolnění PSOAS

Psoas major (česky velký sval bederní) jako jediný propojuje horní a spodní polovinu těla, proto je důležitý pro stabilizaci trupu. Bývá také označován za POSLA ZPRÁV, SVAL DUŠE, MOST PROPOJUJÍCÍ NEBE A ZEMI a ve fyzickém těle propojuje hlavu, srdce, ledviny, pánev a dolní končetiny. Psoas patří k nejhlubším svalům v našem těle a je propojen s vývojově nejstarší částí našeho mozku - s plazím mozkem.  Je to pokladnice vzpomínek, emocí, strachů a traumat. Díky tomu je bez našeho vědomí ovlivňován primárními instinkty.

STRACH a PSOAS - a protože je tento sval tak úzce spojen s naším mechanismem BOJUJ, UTEČ nebo ZAMRZNI, může se strach objevovat častěji právě u lidí, kteří nemají psoas v pořádku. Je to emoce, která se projevuje těmi nejpodivnějšími způsoby. Dokáže se v těle pevně uchytit, a to má za následek jak emocionální, tak fyzické napětí. Pokud neustále napínáme psoas s neustálými kontrakcemi v reakci na stresové situace a napětí během dne, může to mít za následek zkrácení svalů psoas a to přináší zdravotní problémy, jako je bolesti dolní části zad, menstruační bolesti, neplodnost, skolióza, degenerace kyčle, zánět ischiatického nervu, bolest kolena a zažívací problémy. Chronicky tuhý psoas neustále signalizuje tělu, že jste v nebezpečí, vysílá signály napětí do nervového systému, narušuje pohyb tekutin a ovlivňuje brániční dýchání, což postupně vyčerpává nadledvinky a oslabuje celý imunitní systém. Tato situace je zhoršena formou pocitů nebo postojů našich každodenních návyků, které snižují naše přirozené pohyby a více stahují svaly. Znáte ten pocit? Vlastně se nic neděje, ale vy nemůžete dýchat a máte "balvany v žaludku". A pokud je psoas zaseknutý, sexuální energie - naše skutečná síla, zůstává sexuální, nemůže se stát nečím vyšším - transoformační silou vyššího vědomí.

PSOAS doslova ztělesňuje naši touhu po přežití a naši elementární touhu prosperovat. PRODLOUŽENÝ A UVOLNĚNÝ PSOAS nás spojí se zemí, kterou proudí revitalizující a léčivá energie, což nám pomůže navodit rovnováhu energie v těle a spojení a procítění přítomného okamžiku. Namísto napjatého psoas připraveného bojovat nebo utéct, uvolněný psoas je naopak připraven se protáhnout a otevřít - tančit. Spojuje nás s naším vědomým já, spojuje nás se Zemí i s hvězdami, probouzí naši vitální energii a  tvůrčí potenciál. Čím pružnější a silnější bude psoas, tím více bude naše vitální energie schopna proudit přes kosti, svaly a klouby. Je spojen s pocitem pohody a harmonie na všech možných úrovních našeho života.

 

Principem kraniosakrální terapie je vrátit každé buňce důvěru. Důvěru, díky níž buňka bezpečně pozná, jaký má její život cíl a kde je její místo. 

Samotné ošetření na lehátku trvá přibližně 60 minut a celá návštěva pak vyjde na asi 90 minut.

 

Cena
1 000 Kč / 1, 5 hod. ošetření

 

 

Chci se objednat

“Být tím, čím opravdu jsme a stát se takovými, jakými jsme schopni se stát je skutečné naplnění života.”

Robert Louis Stevenson