Když jsem se prvně vnořila do této velmi jemné a zároveň velmi léčivé techniky, měla jsem pocit, jako bych se ponořila do moře, které jemně houpalo mým tělem. Vnímala jsem v sobě každý odliv a příliv, každou vlnu, každéšplouchnutí. Bylo to tak léčivé pro mé Tělo a Duši zároveň - uvolnění, plynutí, propojení, rozšíření. Vnímala jsem tu nekonečnou universální energii, jak proudí celým mým tělem, které oživuje a harmonizuje. Divya

 

Kořeny kraniosakrální terapie

sahají do starověkého Egypta. Lékařská věda ji pak rozvíjí již od konce 19. století, tedy více než 100 let. V České republice je rozšířena s příchodem 21. století. Vychází z lékařské vědy i ze znalostí východních medicín o energetickém fungování těla.

V roce 1874 Dr. Andrew Taylor Still – otec OSTEOPATIE (1828 – 1917)objevil vliv a vztah funkční anatomie na zdraví a funkci jedince. Uvědomil si, že zdraví je možné pouze tehdy, pokud všechny buňky a tkáně v těle pracují společně v harmonii. Pochopil, že lidské tělo se skládá z mnoha částí, které jsou v intimním vztahu a společně tvoří funkční jednotku jako celek, a že člověk je více než fyzické tělo. Měl vizi vzniku nového lékařského oboru, který uznává vztah mezi tělem, myslí, emocemi a Ducha jedince. Objevil, že má tu schopnost položit ruce na tělo svých pacientů, změnit fyziologii a vrátit zdraví.

Dr. William Garner Sutherland(1873 – 1954) – žák Dr.Stilla - byl první, kdo objevil pohmatem, že kosti lebky se pohybují. Sledoval, jak se chová centrální nervový systém mezi lebkou ( cranium ) a kostí křížovou ( sacrum ). Zjistil, že lebeční kosti nejsou ve skutečnosti srostlé a že se pohybují pomalým rytmickým pohybem. Tento pohyb nazval primární respirací - Dechem života. Životní síla, která tento dech uvádí do pohybu, prostupuje celé naše tělo - každá buňka následuje tento nepatrný pravidelný pohyb, který má svůj vlastní rytmus, nezávislý na dechu a tepu srdce. A právě tyto pohyby a rytmy umí terapeut vnímat skrze své citlivé ruce.

Co je to kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie (zkráceně kranio) je terapeutická metoda, která celostním a bezpečným přístupem pomáhá našemu systému najít cestu k rovnováze - tedy zpět ke zdraví. Je jemná, neinvazivní a přesto velmi léčivá.

Je metodou celostní péče o tělo i duši. Název této metody je odvozen ze slov Kranium = lebka a Sakrum = křížová kost (v pánevní oblasti kostry). Metoda je tedy postavena na znalosti anatomie lebky a sakrální oblasti a vyžaduje ze strany terapeuta schopnost pracovat dotekem tak, aby uvolnil a optimalizoval pohyb kraniální vlny v těle.

Využití kraniosakrální terapie

Zdravými je vyhledávaná pro svůj hluboce regenerativní účinek - vnitřní naladění do klidu a pohody, akdyž se chcete nechat opečovat na všech úrovních - od fyzického těla až po Duši.

Lidem se zdravotními obtížemi, ať už na fyzické úrovni nebo na duši, pomáhá na cestě k uzdravení anebo zmírnění obtíží; je doprovodnou léčbou přírodní i klasické medicíny. Při zdravotních potížích pomáhá ke zmírnění bolestí a chronických potíží pohybového ústrojí (při bolestech zad a degenerativních změnách páteře a kloubů), při problémech s čelistmi, dutinami, zrakem, sluchem a čichem,při bolestech hlavy, migrénách, k harmonizaci metabolismu, imunitního systému, při hormonální nerovnováze, při menstruačních problémech či při zažívacích potížích.

Pracuje s fyzickým tělem, ale má vynikající účinky na psychiku: deprese, úzkosti, pocity nenaplnění, prázdnoty, vyhoření, poruchy spánku, při stavech vyčerpanosti, poruchy podmíněné stresem a napětím, při léčení traumatu a posttraumatických syndromů, k rozpouštění emocionálních a fyzických šoků.

 

Jak probíhá kraniosakrální ošetření?

Před samotným ošetřením vedu s klientem rozhovor, abych zjistila klientův stav, fyzické nebo psychické potíže, prožitá traumata či záměr, se kterým na terapii přichází.

Poté přichází samotné ošetření na lehátku. Ošetření probíhá tak, že klient leží oblečen na lehátku v pohodlné poloze a já mu podle potřeby a po dohodě přikládá ruce na nebo pod tělo. Zůstávám s ním ve velmi lehkém a hranice respektujícím kontaktu.

Klient se pozvolna v klidu začíná uvolňovat a tím tělo může začít zpracovávat aktuální témata, které si samo určí. Samotné kranio se nesoustředí na diagnózu ani „problém“, ale pracuje s vnitřní moudrostí těla,tzv. „vrozeným plánem léčení“.

A jakmile se uvede celý systém do harmonie, zahájí se léčivé procesy. Ty se aktivují na všech úrovních – fyzické, psychické, emocionální i spirituální. Projevují se během ošetření například jako pocity chladu, tepla, brnění, tlaku, houpání, proudění v těle, rozšiřování do prostoru či jako nejrůznější emoce. Mohou se dostavit i velmi příjemné pocity vlastní neohraničenosti a spojení s jednotou, jaké můžete znát například z meditace. Klient se během ošetření dostává do stavu hluboké relaxace a tělo tak regeneruje své energetické zdroje. Někteří během ošetření i usnou. Na závěr má klient možnost si ještě chvíli odpočinout a nechat vše pozvolně doznít.

Samotné ošetření na lehátku trvá přibližně 60 minut a celá návštěva pak vyjde na asi 90 minut.

 

Cena
1 000 Kč / 1 ošetření

 

 

Chci se objednat

“Být tím, čím opravdu jsme a stát se takovými, jakými jsme schopni se stát je skutečné naplnění života.”

Robert Louis Stevenson