Tattatuo

Co je to TATTATUO?

TATTATUO je původní energie Universa, tedy původní energie každé DUŠE, která obsahuje veškeré znalosti a schopnosti každého člověka. Je to energie štěstí, vlastní hodnoty a důstojnosti života.
Energie TATTATUO zvyšuje frekvence člověka a přináší mu příliv síly, tvořivosti a moudrosti.
Být v energii TATTATUO znamená ukázat šťastnou mysl, emoce a zdravé tělo.

Jak se pracuje s TATTATUO?

Základem práce s energií TATTATUO je napojení se na Vyšší Já. Vyšší Já je naše nejvyšší inteligence, která má přístup k informacím o našem těle, duši a o všem, co jsme kdy zažili (a to i mimo tento fyzický život) a jako taková ví, co je pro nás v každý moment to nejlepší.

Samotná práce s Vyšším Já spočívá v používání symbolu TATTATUO a kyvadla, které zprostředkovává odpovědi na kladené otázky, a rozsáhlého souboru tabulek, obsahujících většinu informací, problémů, situací a pocitů, na které klient ve svém životě může narazit a které se mu dějí.

Energie TATTATUO působí do hloubky na mentální, emocionální a fyzické rovině. Pomocí energie TATTATUO můžeme vyhledat všechny blokující energie, o kterých často na vědomé úrovni ani nevíme, ale přesto jsme jimi ovládáni a ovlivňováni.

Jak probíhá terapie?

Terapie je pro klienta nenáročná a pohodlná. V průběhu terapie Vám pomohu znovu se napojit na vyšší vibrační úroveň a oživit Vaši původní energii. Hlavní příčinou odpojení se od Universa a ztrátu vibrací jsme většinou my sami, náš strach. Odtud se potom odvíjí celé klubíčko nezdarů: traumatizující zážitky (i z hluboké minulosti), stresové situace, potíže s učením nebo soustředěním, pocit, že jste se dostali do pasti nebo začarovaného kruhu, anebo že se zablokovalo proudění energie ve Vašem životě, projektu či snu, únava, vyčerpání, pocit opuštěnosti, nejistoty, úzkosti, závislosti, fobie, deprese, alergie, problémy ve vztazích ve všech oblastech…

Při čištění negativních energií klienti často zívají, cítí brnění, teplo nebo naopak mrazení a únavu.  Po celou dobu terapie je klient informován o všem, co je ze spojení s jeho nevědomím vnitřním zrakem viděno a vnímáno.

Je rozkrýván osobní příběh, skrze který  dochází k definici a pojmenování negativních energií, které se v tu chvíli odstraňují, a jakou částí těla negativní vzpomínka prošla a nechala tam svůj energetický otisk nebo poškození.  Klienti jsou často překvapeni, protože informace, které se dozví, jsou pro ně hodně zajímavé.

Už během terapie si sám klient často uvědomí (nevědomé se mu zvědomí), proč vznikly mnohé z jeho potíží. To je výborný základ k novému, pozitivnímu myšlení a pohledu na sebe sama, což je důležitý předpoklad k tomu, aby se staré potíže už nevracely. Terapií pochopí souvislosti spojené s minulostí a současností.

Terapií se zjišťují všechny podrobnosti příběhu.  Kdy vznikl negativní zážitek, za jakých okolností a dějů se příběh odehrával a kdo vše byl účasten. Zkoumáme a odstraňujeme naše smutné vzpomínky Duše. To, jak nám bylo ublíženo. Veškerá ponížení, zrady, pocity viny, sebetrestání nebo sebedestrukce. Celá negativní vzpomínka či prožitek, kterou máme v databázi podvědomí uloženou, se odstraní, vymaže a nahradí novým, původním pozitivním programem Duše... a pak se nám v životě začnou dít ZÁZRAKY a my tvoříme s lehkostí…

Cena za terapii (60min) je 1000Kč
Další započatá hodina za 500Kč
Chci se objednat

“Být tím, čím opravdu jsme a stát se takovými, jakými jsme schopni se stát je skutečné naplnění života.”

Robert Louis Stevenson